miércoles, 2 de julio de 2008

Una curteta, de pirates.

Dieun que una imatge val més que mil paraules, i pot ser cert...depen quina imatge!


També una narració curteta pot tenir més de mil paraules de valor. Podria contar-vos que els pirates van saquejar i destruir la Vila d´Ifach, i després els camperols mai volgueren tornar a viure allí per por, tot i les facilitats dels senyors de la Vila. Que molta d´aquesta gent (els que se ho podien permetre) va anar a viure a Benissa. Que vaixells de gent de la comarca eren armats i convertits en corsaris contra els enemics del Rei. I unes poques coses més...però per més que conte, mai, mai, contaré tant com un escrit de l´época:"E venint-se´n o dit patró ab lo bergantí e
presa la volta de València, éssent en la costa
prop de Benidorm e de Calp, mossén Jacme Civelles,
ab la sua galeota e un altre laüd armat
donà casa al dit bergantí e desparant- los moltes
bombardes e ballestes li feren donar la proha en
terra en la platja de Calp"(A.M.V. Lletres misives)

Copiat del llibre "La pirateria y el corso en el litoral alicantino a finales de la edad media". José Hinojosa Montalvo.

No hay comentarios: